Greystar Portfolio Greystar Portfolio 
Denver, CO
Market: Denver
Units: 671
Opportunity Type: Value-Add
Crescent at Cherry Creek (Denver Greystar Portfolio) Crescent at Cherry Creek (Denver Greystar Portfolio) 
Denver, CO
Market: Denver
Units: 216
Opportunity Type: Value-Add
Sonata at Cherry Creek (Denver Greystar Portfolio) Sonata at Cherry Creek (Denver Greystar Portfolio) 
Denver, CO
Market: Denver
Units: 183
Opportunity Type: Value-Add
Whisper Creek (Denver Greystar Portfolio) Whisper Creek (Denver Greystar Portfolio) 
Lakewood, CO
Market: Denver
Units: 272
Opportunity Type: Value-Add
2785 Speer 2785 Speer 
Denver, CO
Market: Denver
Units: 332
Opportunity Type: Core
Griffis Centennial Park Griffis Centennial Park 
Centennial, CO
Market: Denver
Units: 216
Opportunity Type: Value-Add
MileHouse MileHouse 
Denver, CO
Market: Denver
Units: 353
Opportunity Type: Core
Legend Oaks (UNDER CONTRACT) Legend Oaks (UNDER CONTRACT) 
Aurora, CO
Market: Denver
Units: 488
Opportunity Type: Value-Add
9Seventy (UNDER CONTRACT) 9Seventy (UNDER CONTRACT) 
Boulder, CO
Market: Denver
Units: 138
Opportunity Type: Core
AMLI at Flatirons (UNDER CONTRACT) AMLI at Flatirons (UNDER CONTRACT) 
Broomfield, CO
Market: Denver
Units: 500
Opportunity Type: Value-Add
Westhills (UNDER CONTRACT) Westhills (UNDER CONTRACT) 
Lakewood, CO
Market: Denver
Units: 400
Opportunity Type: Value-Add
One Belmar Place (Closed) One Belmar Place (Closed) 
Lakewood, CO
Market: Denver
Units: 208
Opportunity Type: Value-Add
Newport Village (Closed) Newport Village (Closed) 
Thornton, CO
Market: Denver
Units: 220
Opportunity Type: Value-Add
Crestone (Closed) Crestone (Closed) 
Aurora, CO
Market: Denver
Units: 234
Opportunity Type: Value-Add
3300 Tamarac (Closed) 3300 Tamarac (Closed) 
Denver, CO
Market: Denver
Units: 564
Opportunity Type: Value-Add
Trifecta Belmar (Closed) Trifecta Belmar (Closed) 
Lakewood, CO
Market: Denver
Units: 220
Opportunity Type: Core
Fox Ridge (Closed) Fox Ridge (Closed) 
Centennial, CO
Market: Denver
Units: 300
Opportunity Type: Value-Add
Holland Partner Group Portfolio (Closed) Holland Partner Group Portfolio (Closed) 
Aurora and Thornton, CO
Market: Denver
Units: 672
Opportunity Type: Value-Add
The Sanctuary (Closed) The Sanctuary (Closed) 
Westminster, CO
Market: Denver
Units: 332
Opportunity Type: Value-Add
Canterra at Fitzsimons (Closed) Canterra at Fitzsimons (Closed) 
Aurora, CO
Market: Denver
Units: 188
Opportunity Type: Value-Add
1000 South Broadway (Closed) 1000 South Broadway (Closed) 
Denver, CO
Market: Denver
Units: 260
Opportunity Type: Core
Silverbrook (Closed) Silverbrook (Closed) 
Aurora, CO
Market: Denver
Units: 165
Opportunity Type: Value-Add
Montair (Closed) Montair (Closed) 
Thornton, CO
Market: Denver
Units: 319
Opportunity Type: Value-Add
Bear Valley Park (Closed) Bear Valley Park (Closed) 
Denver, CO
Market: Denver
Units: 260
Opportunity Type: Value-Add
Red Rocks I & II (Closed) Red Rocks I & II (Closed) 
Lakewood, CO
Market: Denver
Units: 580
Opportunity Type: Value-Add
Remington West (Closed) Remington West (Closed) 
Westminster, CO
Market: Denver
Units: 264
Opportunity Type: Value-Add
Two Nine North (Closed) Two Nine North (Closed) 
Boulder, CO
Market: Denver
Units: 238